Nagalit ang patay sa haba ng lamay (1985)

Loading...